Showing posts with label Blogger. Show all posts
Showing posts with label Blogger. Show all posts

 Có nhiều cách để thêm hoặc chỉnh sửa CSS trong blogger. Đây là cách mình giới thiệu để thêm một file css từ bên ngoài.


Bước 1: Đăng nhập vào Blogger

Bước 2: Chọn blog mà bạn muốn chỉnh sửa. (Nếu bạn có nhiều blog)

Bước 3: Chọn theme => CustomizeBước 4: Bạn sổ menu chỗ Advanced xuống => chọn Add CSS