Showing posts with label Server. Show all posts
Showing posts with label Server. Show all posts

Hôm nay mình hướng dẫn các bạn tạo SSL cho domain. Cái này yêu cầu các bạn phải mua SSL nha. mình hay mua tại muassl. 

Và bài này mình cấu hình trên IIS 8

Bước 1: Đăng nhập vào trang mua SSL và đăng ký một sslBước 2. Sau khi thanh toán và active, các bạn vào tải file pfx về nhé. 

Bên trang này mới support tải file pfx gần đây, còn nêú không có thì các chuyển qua bước 3 để convert về file pfxBước 3: Tải file certificate.cert và file key về (hoặc tải hết các file về)

    - tạo file pfx: https://kb.pavietnam.vn/tao-file-pfx-de-import-vao-iis.html

Bước 4: inport file pfx vào certificate  (import bằng pfx mới ko bị mất, chọn complete request... sẽ bị mất) Hoặc một số đơn vị đã có file .pfx sẵn rồi thì các bạn chỉ cần import vào là được.

vào Server Certificates
    
Kiểm tra SSL vừa import và ngày hết hạn

Bước 5: Add https cho tên miền

Vào Binding add https

Chọn https - nhập tên miền - chọn ssl vừa nãy bạn import vô

Tới đây là done.