1. Bán Gmail G-Suite dung lương 20Gb / 1 email
  2. Mua tối thiếu 10 email / 1 lần
  3. Thanh toán 1 năm 
--------------------------
- Có thể nâng cấp dung lượng theo nhu cầu
- Miễn phí cài đặt cấu hình tên miền riêng


0 Comments: