Showing posts with label Camera. Show all posts
Showing posts with label Camera. Show all posts


PHẦN 1: Tạo tạo khoản và hostname trên Camera DDNS

Bước 1: Ccá bạn truy cập vào https://cameraddns.net/ để tạo tài khoản


Bước 2: Đăng nhập và tạo hostname cho camera của bạn

Chú ý: Current IP Address để mặc định nhé.


Danh sách hostname mà bạn tạo.


PHẦN 2: Set IP tĩnh trên camera và kiểm tra port đầu ghi

Bước 1: Đăng nhập vào đầu ghi bằng internet explore, kiểm tra IP local trên phần mềm IVMS hoặc modern nhé.

Đăng nhập

Bước 2: Set IP tĩnh cho đầu ghi HIK Víson
Set IP tĩnh cho đầu ghi


Bước 3: Kiểm tra port của đầu ghi, lấy 2 port đầu và cuối, hoặc bạn có thể setup port khác.
Kiểm tra port đầu ghi.PHẦN 3: NAT port trên modern
Bài này mình làm modern VNPT iGate GW020-H. Các dòng khác cũng tương tự thôi.
Bước 1: Đăng nhập và NAT Port

Truy cập vào phần NAT port treeb modern GW020

NAT 2 port 85 và 8000 như trên đầu ghi tại phần 2

Bước 2: Kiểm tra port đã open chưa nhé
Tìm IP Wan đã.

Bạn truy cập vào : https://ping.eu/port-chk/ để check port nhé, Làm tương tự với port 8000. nếu Open hết là ok. Trưởng hợp nếu Closed thì bạn vô firewall thêm rule nhé.PHẦN 4: Cấu hình DDNS trên đầu ghi,
Phần cuối cùng là cấu hình DDNS để public đầu ghi nha. Vẫn đăng nhập vào đầu ghi thông qua IP nội bộ.
DDNS Type: Chọn DynDNS hoặc NO-IP 
Server Address: cameraddns.net
Domain: là hostname bạn đặt khi tạo bên cameraddns.net đó
Nhập username và password 

Cấu hình DDNS

Sau khi cấu hình thì chờ 15-30 phút rồi kiểm tra lại xem hostname đã chạy chưa.

Tới đây là done rồi nhé các bạn.
 Để phục hồi mật khẩu đầu ghi HIK bị mất pass.

Bước 1: Đầu tiên các bạn phải tải phần mềm SADP về:

    Link download từ nhà cung cấp: Tại đây

    Link download từ GG Drive: 

    Sau khi tải về tiến hành cài đặt bình thường.

Bước 2: Export private key của đầu ghi

- Chú ý: Không được restart lại đầu ghi cho đến khi nhận được code recover pass của nhà cung cấp.

Chọn "Forgot Password" => Mode: Export/Import.... => Export như hình bên dưới.


Bước 4: Sau khi lưu file Key, bạn gửi mail yêu cầu phục hồi mật khẩu đến email: support@hikvision.com. 

Bước 5: Khoảng 30 phút team support cuare HIK sẽ gửi lại cho bạn code để phục hồi mật khẩu.
sau đó bạn làm theo hướng dẫn mà họ đính kèm.