PHẦN 1: Tạo tạo khoản và hostname trên Camera DDNS

Bước 1: Ccá bạn truy cập vào https://cameraddns.net/ để tạo tài khoản


Bước 2: Đăng nhập và tạo hostname cho camera của bạn

Chú ý: Current IP Address để mặc định nhé.


Danh sách hostname mà bạn tạo.


PHẦN 2: Set IP tĩnh trên camera và kiểm tra port đầu ghi

Bước 1: Đăng nhập vào đầu ghi bằng internet explore, kiểm tra IP local trên phần mềm IVMS hoặc modern nhé.

Đăng nhập

Bước 2: Set IP tĩnh cho đầu ghi HIK Víson
Set IP tĩnh cho đầu ghi


Bước 3: Kiểm tra port của đầu ghi, lấy 2 port đầu và cuối, hoặc bạn có thể setup port khác.
Kiểm tra port đầu ghi.PHẦN 3: NAT port trên modern
Bài này mình làm modern VNPT iGate GW020-H. Các dòng khác cũng tương tự thôi.
Bước 1: Đăng nhập và NAT Port

Truy cập vào phần NAT port treeb modern GW020

NAT 2 port 85 và 8000 như trên đầu ghi tại phần 2

Bước 2: Kiểm tra port đã open chưa nhé
Tìm IP Wan đã.

Bạn truy cập vào : https://ping.eu/port-chk/ để check port nhé, Làm tương tự với port 8000. nếu Open hết là ok. Trưởng hợp nếu Closed thì bạn vô firewall thêm rule nhé.PHẦN 4: Cấu hình DDNS trên đầu ghi,
Phần cuối cùng là cấu hình DDNS để public đầu ghi nha. Vẫn đăng nhập vào đầu ghi thông qua IP nội bộ.
DDNS Type: Chọn DynDNS hoặc NO-IP 
Server Address: cameraddns.net
Domain: là hostname bạn đặt khi tạo bên cameraddns.net đó
Nhập username và password 

Cấu hình DDNS

Sau khi cấu hình thì chờ 15-30 phút rồi kiểm tra lại xem hostname đã chạy chưa.

Tới đây là done rồi nhé các bạn.